NG PLM-TEC

FIRMA

SIEMENS PLM SOFTWARE JEST WIODĄCYM GLOBALNYM DOSTAWCĄ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU
NASZE ROZWIĄZANIA PLM POMOGĄ DOKONAĆ TRAFNIEJSZYCH WYBORÓW, KTÓRE PROWADZĄ DO POWSTANIA LEPSZYCH PRODUKTÓW
Lokalizacja

NG PLM-TEC Sp. z o. o.
Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław, Poland
POLSKA

 

 

 

 

 

 

O nas

NG PLM-TEC powstało w 2011 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania PLM, umożliwiające zarządzanie cyklem życia produktu. Będąc Autoryzowanym Partnerem Siemens Industry Software sprzedajemy i wdrażamy w Polsce rozwiązania SIEMENS PLM. Dzięki temu, że nasi eksperci wykorzystują na co dzień rozwiązania PLM w swojej pracy, wspomagamy naszych klientów na najwyższym poziomie. Planowanie i wdrażanie dopasowanych środowisk IT dopełnia naszą ofertę.

Z poważaniem,

Krzysztof Cieplik
Wiceprezes Zarządu & Współwłaściciel

Kontakt
NG PLM-TEC Sp. z o.o.
Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław, Polska

Tel.: +48 71 73399-60
Fax: +48 71 73399-13

E-mail: cieplik.k@ng-plm.com

www.ng-plm.com
Legal

NG PLM-TEC Sp. z o. o.
Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
Polska

Zarząd:
Andreas Büchner, Prezes Zarządu
Magdalena Nowak, Wiceprezes
Krzysztof Cieplik, Wiceprezes

Numer KRS:
0000395269

NIP:
8971777741

Sąd rejonowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank:
BNP ParibasBank Polska SA
Oddział Wrocław
BIC: PPABPLPK
Konto w walucie €:
IBAN: PL 94 1600 1156 1849 8395 5000 0002
Konto w walucie PLN:
IBAN: 24 1600 1156 1849 8395 5000 0001

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności:
Informacje podane na niniejszej stronie internetowej nie są wiążące. W żadnym przypadku firma NG PLM-TEC Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to, bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymamy wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.
NG PLM-TEC Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że NG ENGINEERING Sp. z o.o. ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową.
Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

Copyright:
Informacje podane na niniejszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody NG PLM-TEC Sp. z o.o. Wszelkie modyfikacje zawartości tej strony internetowej są zabronione.